FUSE ART SPACE

Fragments of Me pix3

Det er nærmest symbolsk.

Efter at have trukket stikket helt fra filmproduktion  i nogle år og nu i disse dage så småt begyndt at tage (lidt) fat igen, får min lille film ‘Fragmenter af mig’ fra 2006 pludselig nyt liv. Filmen er udvalgt til at være en del af udstillingen ‘Reflective Surfaces’ i Bradford. Udstillingen undersøger hvilken rolle fotografier og film spiller i konstruktionen af vores erindringer og identitet.

Fuse Art Space 

This entry was published on March 11, 2020 at 1423:41 and is filed under Films, Fragments of me (2006). Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: