“om at se”

Er et to dages kursusforløb i mediefag på gymnasier. Det handler om at se, mærke og gengive virkeligheden – det handler om dokumentarfilm.

Kurset er udviklet i foråret 2012 i samarbejde med Adjunkt på Fredericia Gymnasium, Søren Holik Rasmussen og introducerer dokumentaren som genre, på en nærværende måde for gymnasieelever.

“Hvad er dokumentarfilm for dig”?

Dette spørgsmål bliver undersøgt i kurset, i kraft af en teoretisk introduktion, der sætter fokus på den poetiske og personlige dokumentarfilmsgenre, derefter bliver eleverne sendt ud i marken på sporet efter deres egen historie.

Forårsforløbet 2012 på Fredericia Gymnasium blev til to intense dage med 3.F, hvor 20  elever filmede, klippede og vendte tilbage med otte modige korte dokumentarfilm fra deres eget liv i Fredericia.

Tak for det, 3.F

Kommentar fra Søren Holik Rasmussen efter forløbet:

“Projektet fik rigtig godt fat i alle fra 3F klassen. De useriøse knægte, de interesserede drenge, den store midtermasse og ikke mindst de stille piger. Jeg synes film resultaterne viser et engagement fra eleverne og mængden af dokumentarer til sommerens eksamener viser også at eleverne blev fascinerede.”

Og tak til det nye 3 F, for jeres engagement i september 2012. Ord fra mediefagslærer Astrid Marie Overgaard efter forløbet::

“Dagene med Kasia blev et intensivt fokus på den poetiske dokumentargenre for vores B-niveau hold og på en helt ny tilgang til produktion: at film skal kunne mærkes. Eleverne blev præsenteret for en vifte af eksempler, teknikker og efter den første undren over disse underligt personlige, men også interessante film kastede holdet sig over den opgave, de fik stillet. Resultatet blev 7 fine, nærværende film om ungdom og fremtid, som både knyttede bånd eleverne iblandt, men også gav blod på tanden til mere poesi på film.”

Med en baggrund som dokumentarfilminstruktør, uddannet fra Den Danske Filmskole, med eget selskab og med en Cand. mag. i Medievidenskab, har jeg både en teoretisk og praktisk tilgang i kursusforløbet.

Kontakt:
Dokumentarinstruktør
Kasia Køhler Larsen
Mail: Kasialarsen@gmail.com
Telefon: 26 21 39 22

Framegrabs fra opgaven eleverne blev stillet:

This entry was published on September 17, 2012 at 1923:41 and is filed under Films. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: